Slovak | English

Working Capital Finance

Citi financovanie pracovného kapitálu (Working Capital Finance) ponúka kupujúcim a dodávateľom na celom svete možnosti ako pomocou Citi financovania dodávateľov, dynamického diskontovania (Dynamic Discounting) a iných platobných možností zvýšiť likviditu. Vďaka globálnej sieti pokrývajúcej takmer každú jurisdikciu, v rámci ktorej obchodné spoločnosti pôsobia je Citi v pozícii pomôcť spoločnostiam odstrániť riziká v rámci ich súvah, zlepšiť voľné peňažné toky a návratnosť kapitálu.

Spoločnosti a ich obchodní partneri sa môžu spoľahnúť na Citi, ako na jedného zo svetových lídrov medzi bankami zaoberajúcimi sa financovaním pracovného kapitálu, pri dosahovaní lepšej výkonnosti kapitálu prostredníctvom zrýchleného predaja a výkonnostnej marže. Vďaka kombinácii presvedčivých výsledkov, širokej škály schopností a, predovšetkým, skúseností v oblasti poskytovania poradenských služieb nadobudnutých pri intenzívnej spolupráci s najúspešnejšími spoločnosťami na svete je Citi jedným z lídrov na trhu pokiaľ ide o napĺňanie potrieb klienta.

Odporúčané riešenia