Slovak | English

Bežné účty

Bežný účet je možné otvoriť na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.

Terminované vklady umožňujú zhodnotiť voľné finančné prostriedky v domácej alebo cudzej mene. Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníci oddelenia Treasury.