Slovak | English

Trade Finance

Citi Trade Finance sa vyvinulo v spojení s potrebami našich zákazníkov a ponúka stratégie na riešenie širokej škály financovania od základných až po niektoré z najzložitejších štruktúr dodávateľského reťazca v rámci vnútroštátneho i medzinárodného obchodného prostredia.

Vďaka inováciám a silnej pozícii v digitálnych stratégiách je Citi schopná zabezpečiť prístup k vysoko špecializovaným produktom a zdrojom finančných prostriedkov, pričom sa zameriava na zefektívnenie súvahy.
Stratégie zahŕňajú elektronické obchodné úvery, odkup pohľadávok a financovanie distribúcie alebo predaja a rôzne analytické nástroje, ktorých cieľom je poskytovať pridanú hodnotu v priebehu životného cyklu transakcie.

Hlavné stratégie