Slovak | English

Trade Services

Vďaka najnovšej technológii Citi Trade Services pomáhajú zjednodušiť tradičné obchodné transakcie pre dovozcov, vývozcov a finančné inštitúcie. Či už s protistranami obchodujete prostredníctvom otvoreného účtu (Open Account) alebo prostredníctvom dokumentárnych obchodných nástrojov, Citi môže pomôcť pri štruktúrovaní Vášho globálneho prístupu k riadeniu rizík.

Každý rok vydávame, avizujeme a potvrdzujeme akreditívy v prospech tisícok exportných spoločností po celom svete. Vďaka našej sieti kamenných pobočiek a obchodom s tisíckami partnerov je komunikácia efektívna a platby sú rýchle. Náš obchodný balík, ktorý je prispôsobený Vašim špecifickým požiadavkám na riadenie rizík, ťaží z dlhoročných vzťahov.