Slovak | English

Platobné karty

Služobné platobné karty Citibank VISA je možné používať na úhradu za tovary a služby na všetkých miestach označených symbolom VISA v Slovenskej republike aj v zahraničí a k výberu hotovosti z bankomatov, prípadne na pokladniach bánk označených symbolom VISA.

Výhody

Najväčšia celosvetová sieť VISA držiteľom platobných kariet ponúka možnosť využiť niekoľko miliónov obchodných miest, viac než 1 700 000 bankomatov vo viac než 200 krajinách sveta, viac než 19 000 obchodných miest a 2 700 bankomatov v Slovenskej republike.

Hlavné dôvody, prečo si vybrať služobné platobné karty Citibank VISA:

Ponúkame Vám:

Bezpečnosť

Ponuka platobných kariet

Platobné karty VISA Business Charge

Platobná karta VISA Business Charge je určená zamestnancom spoločnosti a strednému manažmentu, platobná karta VISA Business Gold Charge je prestížna karta určená predovšetkým osobám na najvyšších riadiacich postoch.

K platobným kartám VISA Business Charge je možné zakúpiť si cestovné poistenie, držitelia platobných kariet VISA Business Gold Charge sú poistení automaticky.

Platobné karty VISA Business Charge a VISA Business Gold Charge sú platobné karty s vopred určeným úverovým limitom, ktorý sa každý mesiac automaticky obnovuje a tak zaručuje držiteľom platobných kariet, že majú vždy dostatok prostriedkov na úhradu firemných výdavkov kdekoľvek doma i v zahraničí.

Platobné debetné karty VISA Business

Platobná debetná karta VISA Business je priamo prepojená na bežný účet spoločnosti. Touto platobnou kartou je možné realizovať úhrady do výšky disponibilného zostatku na účte a limitov, stanovených na úrovni každej platobnej karty. Za účelom oddelenia kartových transakcií od ostatných obchodných transakcií Vám môžeme otvoriť osobitný účet.

Poistenie

Ponúkame Vám poistenie v spolupráci so spoločnosťou Colonnade Insurance S.A., so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605, konajúca prostredníctvom, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V.

Toto poistenie je automaticky aktivované pre všetky platobné karty VISA Business Gold. K platobným kartám VISA Business Charge a debetným platobným kartám VISA Business je možné si zakúpiť poistenie ako dodatočnú službu.

Detailné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu nájdete tu.

Notifikačné správy

Služba zasielania notifikačných správ Vás informuje prostredníctvom e-mailových správ a SMS o aktivitách na Vašej služobnej platobnej karte VISA, vydávanej Citibank.

Výhody

Prehľad typov notifikačných správ

Zostávajúci dostupný kredit Pomôžeme Vám predísť zamietnutým transakciám z dôvodu vyčerpaného kreditného limitu. V prípade, že Váš zostávajúci disponibilný zostatok klesne pod hodnotu 20% z celkového dostupného limitu, budete o tejto skutočnosti včas informovaný
Zamietnutá transakcia Zašleme Vám upozornenie o každej zamietnutej transakcii, a to ihneď, ako bude zamietnutá, čo Vám umožní na vzniknutú situáciu bezodkladne reagovať
Každá transakcia YBudete upozornený o každej vykonanej transakcii na Vašej platobnej karte ihneď po jej autorizácii, čo Vám okrem iného umožní včas odhaliť potenciálne zneužitie Vašej platobnej karty
Transakcia vysokej hodnoty Budete upozornený na každú zrealizovanú nadlimitnú transakciu na Vašej platobnej karte ihneď po jej autorizácii, pričom výšku limitu definujúceho nadlimitnú transakciu si sami určíte. Táto funkcia tiež chráni Vašu platobnú kartu pred potenciálnym zneužitím
Stav údržby mojej karty Budete informovaný o uskutočnených zmenách v nastaveniach Vašej platobnej karty uskutočnených prostredníctvom aplikácie CitiManager
Nový výpis je k dispozícii Obdržíte informáciu ihneď, ako bude Váš nový výpis k dispozícii k nahliadnutiu, stiahnutiu a/alebo k tlači. Takto Vám umožníme rýchlejšie spracovanie vyúčtovania Vašich služobných platobných nákladov
Aktivujte svoju kartu V prípade ak si zabudnete svoju služobnú platobnú kartu aktivovať, upozorníme Vás na nutnosť jej aktivácie, aby ste ju boli schopný v prípade potreby ihneď použiť

Aktivácia služby

3D Secure

Od 1.11.2016 je služba 3D Secure dostupná zdarma pre všetky služobné platobné karty VISA, vydávané Citibank. Držitelia služobných platobných kariet VISA tak majú k dispozícii nový štandard bezpečnosti pri platení v internetových obchodoch bez obáv zo zneužitia platobnej karty.

Čo je 3D Secure?

Výhody

Ďalšie informácie o službe

Ďalšie dôležité informácie

Blokácia kariet

Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu platobnej karty, je nevyhnutné túto skutočnosť ihneď telefonicky oznámiť priamo držiteľom platobnej karty na telefónnom čísle +421 2 58230 300 alebo +421 2 68622 464. Blokácia karty je vykonaná okamžite po obdržaní telefonického oznámenia a je vykonaná zdarma. Telefonické oznámenie blokácie platobnej karty je nevyhnutné následne písomne potvrdiť oprávnenou osobou spoločnosti na adresu Citibank.

Vymedzenie použitia kariet

Na všetkých platobných kartách môžete nastaviť obmedzenia na výbery hotovosti, bezhotovostné platby, prípadne typ transakcie. Na platobnej karte je tiež možné zakázať jej použitie pre platby na internete, nákup tovaru cez telefón, či úplne zablokovať výber hotovosti.

Monitoring podozrivých transakcií

V záujme zachovania Vašej najvyššej bezpečnosti nepretržite monitorujeme všetky prichádzajúce transakcie a žiadosti o autorizáciu a porovnávame ju s vopred definovanou skupinou rizikových parametrov. Ak je transakcia identifikovaná ako riziková, budeme Vás kontaktovať, overíme si Vašu totožnosť prostredníctvom overovacích otázok a transakciu si s Vami potvrdíme. V prípade, ak transakcia nebude overená, platobná karta je okamžite zablokovaná. Tento proces pomáha identifikovať možné riziko zneužitia platobnej karty (v niektorých prípadoch dokonca ešte predtým, ako zistíte, že bola platobná karta stratená či odcudzená), a tým prispievame k minimalizácii strát spojených s prípadným zneužitím. Táto služba je poskytovaná bezplatne.

Obchodné podmienky

Aktuálne znenie obchodných podmienok pre vydávanie a používanie platobných kariet nájdete tu.