Slovak | English

Export Agency Finance

V rámci Export & Agency Finance spolupracuje Citi s agentúrami pre exportné úvery (Export Credit Agencies, ECA), mnohostrannými agentúrami a rozvojovými finančnými inštitúciami (Development Finance Institutions) po celom svete s cieľom prispieť k rozšíreniu ich dosahu na rozvinutých ako i novovznikajúcich trhoch a zabezpečiť strednodobé až dlhodobé, často vysoko štruktúrované možnosti financovania. Náš vysokokvalifikovaný EAF tím má bohaté skúsenosti s vytváraním, prerokovávaním, štruktúrovaním a vykonávaním transakcií týkajúcich sa financovania po celom svete.

Vďaka kombinácii celosvetového dosahu a odborných znalostí Citi so strategickými agentúrami pre exportné úvery, mnohostrannými agentúrami a rozvojovými finančnými inštitúciami prináša naša EAF platforma riešenia financovania na mieru, a to v rôznorodých oblastiach vrátane letectva, lodnej prepravy, elektrickej energie a obnoviteľných zdrojov energie, ropy a zemného plynu, kovov a ťažby, telekomunikácií, infraštruktúry a ďalších.

Featured Strategies