Slovak | English

Foreign Custody and Clearing – zahraničné trhy

Citi poskytuje služby Securities Services v 62 krajinách – čo predstavuje najrozšírenejšiu sieť poskytovateľov služieb správy a úschovy na svete. Na ostatných trhoch využívame sieť našich sprostredkovateľov. Pre klientov, ktorí nepoužívajú SWIFT na komunikáciu so Citi, ponúkame systém s názvom „CitiDirect for Securities“, ktorý slúži na obojsmernú komunikáciu klienta s bankou a poskytuje prehľad o vašom portfóliu a aktuálnom stave zúčtovania a vyrovnania vašich inštrukcií.

Táto služba zahŕňa: