Slovak | English

Treasury Solutions

Oddelenie odbytu poskytuje zákazníkom podporu pri realizácii transakcií na finančných trhoch (devízové, úrokové a komoditné transakcie).

Kľúčovými aktivitami sú poradenstvo pri plánovaní, analýza rizík pre nastavenie stratégie zabezpečenia a výber správneho komunikačného kanála, ktorý dokonale zodpovedá potrebám našich zákazníkov.

Zameriavame sa na dve hlavné oblasti