Bulgarian | English

Парични потоци&търговско финансиране

Тарифи и формуляри

Тук можете да намерите информация за тарифите на банката, както и някои полезни формуляри:

Официална тарифа на Банката с крайни срокове за изпълнение

Официална тарифа на Банката, Приложение за банки и финансови институции

Frequently Used Forms: