Bulgarian | English

CitiDirect BE®

Моля, обърнете се към Вашия представител от отдел Корпоративно банкиране или CitiDirect BE® представител за да получите достъп.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, обадете се на телефона за помош при използване на CitiDirect BE® (ЕB Help Desk): +359 2 9175 141 или +359 2 9175 175 – Отдел работа с клиенти (CitiService®), или по имейл, съответно: citidirect.bulgaria@citi.com.или clientdeliverybg@citi.com.

Бихте могли да заявите инсталиране и обучение на потребителите на място.

Влезте в CitiDirect®:

Интернет страница на CitiDirect®:
http://www.citidirect.com

Крайни срокове за изпълнение на плащания наредени през CitiDirect BE®:

Моля, спазвайте следните крайни срокове, ако желаете да сте сигурни, че получателят ще получи средствата на същия ден:

Вашата сметка ще бъде задължена на същия ден, ако наредите плащане БИСЕРА, преди 17.00 ч. (16.00 ч. CET).