Slovak | English

O nás

Spoločenská zodpovednosť

Citi cíti zodpovednosť za komunitu, v ktorej vykonáva svoju činnosť. Už dlhú dobu sme aktívni na poli širokého spektra sociálne zodpovedných aktivít - od firemnej filantropie cez dobrovoľnícku prácu zamestnancov, až po dlhodobé strategické programy finančného vzdelávania. Harmónia medzi pracovným a rodinným životom našich zamestnancov je takisto súčasťou nášho podnikania.

Citi Foundation

Nadácia Citi je globálnou zastrešujúcou nadáciou finančnej skupiny Citi. Nadácia Citi pracuje na podpore hospodárskeho pokroku a zlepšovaní života ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investujeme do úsilia, ktoré zvyšuje finančné začlenenie, zrýchľuje pracovné príležitosti pre mladých ľudí a vytvára nové prístupy k budovaniu ekonomicky živých miest. Prístup Nadácie Citi „Nad rámec filantropie“ účinne využíva obrovskú odbornosť Citi a jej ľudí na naplnenie nášho poslania a náskoku v myšlienkach a inováciách.

Viac informácií o Nadácii Citi nájdete tu.

Podnikateľské zručnosti pre mladých ľudí

Junior Achievement - medzinárodná nezisková vzdelávacia organizácia, ktorej poslaním je poskytovať mladým ľuďom praktickú ekonomickú prípravu, rozvíjať ich vedomosti a zručnosti a inšpirovať a podporovať ich pri aktívnom prístupe k životu, ktorý im pomôže stať sa sebestačnými a pripravenými pre trh práce. Spoločný program s Nadáciou Citi bol spustený v roku 1996 a každý rok sa ho zúčastnilo v priemere 2 500 študentov. Prostredníctvom Nadácie Citi a organizácie Junior Achievement sa Citi usiluje o zlepšenie podmienok učiteľov v oblasti podnikateľského vzdelávania a jeho začlenenie do učebných osnov stredných škôl.

Viac informácií nájdete tu.

Citi Global Community Day

Citi do filantropických a sociálnych iniciatív priamo zapája aj svojich zamestnancov. Od roku 2006 sa zamestnanci Citi pravidelne zúčastňujú na dobrovoľníckej iniciatíve s názvom Citi Global Community Day [Globálny komunitný deň Citi] – čo je celosvetový deň dobrovoľníctva, kedy sa zamestnanci môžu ako dobrovoľníci zapojiť do najrôznejších aktivít miestnych neziskových organizácií.