Bulgarian | English

Парични потоци&търговско финансиране

Отдел „Управление на паричните потоци и търговско финансиране“ (TTS) на Сити предоставя интегрирано управление на парични средства и търговско финансиране и услуги за мултинационални корпорации, финансови институции и организации от публичния сектор по целия свят. Със своя цялостен пакет от цифрови и мобилни платформи, инструменти и анализи в бранша, TTS има водеща роля в предлагането на своите клиенти на иновативни решения, които отговарят на техните потребности. Предлаганите услуги включват плащания, вземания, управление на ликвидността и инвестиционни услуги, търговски и картови програми, както и търговско финансиране и услуги. През 2013 г. TTS продължи да разширява пакета от електронни средства за нашите клиенти, като пусна oнлайн банкиране и за таблети CitiDirect BE®.

Факти за TTS