Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
"Od Grosika do Złotówki"Propozycje zawarte w programie "Od Grosika do Złotówki" stanowią unikatową na polskim rynku edukacyjnym ofertę. Jest to bowiem jedyny realizowany długofalowo program edukacji finansowej skierowany do uczniów szkół podstawowych, prowadzony w ramach kształcenia zintegrowanego. Program prowadzony jest przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami. Głównymi odbiorcami są uczniowie, którzy uczestnicząc w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach poznają podstawy edukacji finansowej.


Cele programu:

Celem realizacji programu jest zapoznanie dzieci z różnymi formami oszczędzania oraz wykształcenie pozytywnych nawyków w gospodarowaniu posiadanymi zasobami i dysponowaniu własnymi środkami finansowymi.

Przebieg:
Program realizowany jest w ciągu jednego roku kalendarzowego, w II i III klasie szkoły podstawowej.

Treści edukacyjne zawarte są w 10 modułach realizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Zajęcia mają formę podróży międzyplanetarnej, w trakcie której nauczyciel realizuje poszczególne bloki tematyczne. Wraz z uczniami odwiedza planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Złotówka. Następnie wraz z dziećmi przygotowuje Grosikową majówkę, planuje Grosikowe wakacje, słucha Grosikowych wspomnień, analizuje Grosikowe oszczędzanie i organizuje Grosikowe wędrówki.

W trakcie lekcji uczniowie poznają zagadnienia związane z zarabianiem, oszczędzaniem, planowaniem wydatków, wartością pieniędzy oraz wpływem reklamy na racjonalne zakupy. Uczą się także, że oszczędzać można nie tylko pieniądze, ale także energię czy wodę. Podczas zabaw i gier dydaktycznych uczniowie w praktyce kształtują umiejętności i nabywają doświadczenia w samodzielnym podejmowaniu decyzji finansowych w zakresie finansów

Każdy miesiąc realizacji programu ma swój rytm, który wyznaczają kolejne tygodnie. W pierwszym tygodniu, podczas jednodniowych zajęć, nauczyciel wprowadza dzieci w problematykę lekcji. W drugim i trzecim tygodniu utrwala wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystując odpowiednie zadania, gry i zabawy. W czwartym tygodniu podróży podsumowuje zajęcia na danej planecie. Na zakończenie zajęć, w każdym pierwszym i ostatnim dniu podróży po planecie, nauczyciel wręcza uczniom naklejki ze zdaniami zachęcającymi rodziców do rozmowy z dzieckiem.

Istotnym elementem programu jest współpraca z rodzicami. Realizację programu z uczniami poprzedza spotkanie nauczyciela z rodzicami. W czasie spotkania pedagog prezentuje główne cele i zadania programu, wprowadza w tematykę zajęć i zaprasza rodziców do aktywnego włączenia się w prowadzenie edukacji finansowej swoich dzieci.
Beneficjentami są również nauczyciele, którzy mogą korzystać z programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dostosowanego do wymogów dydaktyki wczesnoszkolnej.

Do 2013 roku w programie wzięło udział 74420 uczniów, ponad 3300 nauczycieli oraz 128700 nauczycieli.

Materiały:
Realizacja tego programu wymaga przygotowania odpowiedniego wyposażenia uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Uczniowie otrzymują bogaty zestaw pomocy naukowych: 10 dzienników podróży - jeden na każdy miesiąc zajęć, portfelik do składania, gwiazdę marzeń, kartę oszczędzania oraz nalepki na odzież, które stymulują rodziców do rozmawiania z dziećmi na tematy związane z finansami osobistymi.


Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy - Sonia Wędrychowicz-Horbatowska - jako wolontariuszka prowadziła warsztaty dla dzieci "Grosikowe Wędrówki"

Nauczyciele biorący udział w programie otrzymują nieodpłatnie bogaty pakiet innowacyjnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych, które następnie pozostaną w ich miejscach pracy do wykorzystania w kolejnych latach w pracy z uczniami i ich rodzicami. Ponadto nauczyciele otrzymują opis scenariuszy zajęć wraz z materiałami pomocniczymi do ich realizacji. Są to m.in.: plakat foliowany z planetami, karta płatnicza, karty z niedokończonymi zdaniami, zawody do losowania z obrazkami, foliowane karty z wzorami polskich banknotów i monet, plakat dla rodziców informujący, że w danej szkole prowadzony jest taki program itp.

Istotnym elementem programu jest włączenie rodziców do jego realizacji, dlatego otrzymują oni kartę dotycząca analizy oszczędzania przez dziecko, którą wypełniają obserwując postępy dziecka w oszczędzaniu.


Zapraszamy do zapoznania się z ewaluacją pilotażu programu

Rok 2013 był ostatnim, w którym Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy współrealizowała program. Od 2014 roku projekt będzie prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację PZU.