Rozwój Społeczności Lokalnych
Fundacja Kronenberga
Liga Odpowiedzialnego Biznesu

To program realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy. Jest on odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką odpowiedzialnego biznesu wśród studentów w Polsce.

Cele
Jego celem jest promowanie w środowisku akademickim idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu funkcjonowania firm, edukowanie na temat odpowiedzialnych praktyk firm oraz budowanie sprzyjającego klimatu społecznego dla CSR (Corporate Social Responsibility) - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Realizacja
W ramach programu podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu propagowanie idei CSR. Są to:

 • Program Ambasadorów CSR - skupiający aktywnych studentów i studentki z całej Polski, którzy mają okazję zdobywać wiedzę poprzez warsztaty z osobami zawodowo zajmującymi się wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Ambasadorzy/ki promują również CSR na swoich uczelniach, w środowiskach lokalnych.
 • Program grantowy Pracownia Działań Lokalnych CSR - wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatyw.
  O dofinansowanie z programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Akademia Odpowiedzialnego Biznesu - to największa konferencja CSR skierowana do studentów i studentek z całej Polski. Jest ona miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy firmami a studentami, której głównym założeniem jest szeroka edukacja na temat odpowiedzialnego biznesu. Poprzez różnorodną, interaktywną formę konferencji: warsztatów, panelu dyskusyjnego, wykładu, gry strategicznej, pokazów filmów oraz spotkań z ekspertami, daje ona możliwość bezpośredniego dialogu i wzajemnej inspiracji.
 • Podwieczorki przy CSR - spotkania w charakterze podwieczorków ze swoim nieformalnym, kawiarnianym klimatem umożliwiają otwartą dyskusję na kontrowersyjne tematy związane z CSR. Rozmowy te, a także bezpośredni kontakt z gośćmi stanowią dla studentów źródło inspiracji i zachętę do poszukiwania własnych ścieżek odpowiedzialności. Gośćmi podwieczorków są praktycy i teoretycy, menadżerowie i właściciele firm, przedstawiciele małego, średniego i dużego biznesu oraz inni CSR-sceptycy i CSR-entuzjaści.
 • Konkurs wiedzy o CSR - to rokrocznie organizowane przedsięwzięcie polegające na promowaniu zasad odpowiedzialnego biznesu wśród młodych ludzi. Konkurs polega na testach wiedzy oraz rozwiązaniu case'a dotyczącego działań na rzecz CSR
  i zrównoważonego rozwoju. Udział w konkursie mogą wziąć studenci, studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody.

Podczas IX edycji LOB udało się:

 • dotrzeć do 8 tysięcy studentów /ek oraz licealistów i licealistek
 • zrekrutować 25 Ambasadorów i Ambasadorek CSR
 • dofinansować 22 projekty w ramach programu grantowego
 • współpracować z 50 organizacjami studenckimi w całej Polsce
 • przeprowadzić 2 dniową Akademię Odpowiedzialnego Biznesu dla 79 osób
 • zorganizować 7 Podwieczorków przy CSR
 • zachęcić do udziału w Konkursie wiedzy o CSR ponad 750 studentów/ek i licealistów/ek

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w roku akademickim 2013/2014 obchodzi swoje 10 urodziny! Podczas tegorocznej edycji programu z LOB współpracuje 24 Ambasadorów i Ambasadorek CSR na 23 uczelniach w 13 miastach 11 województw oraz dofinansowano już 11 projektów w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych.

Projekt posiada specjalnie dedykowana stronę: www.lob.org.pl

Patron honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni: CR Navigator, Echo Dnia, Manko. magazyn Studencki, Kariera, echodnia.eu, odpowiedzialnybiznes.pl, Onet, biznes.pl, dlaStudenta.pl, eurostudent.pl, kampaniespoleczne.pl, student.pl, studentnews.pl, Youngpro.pl, Students.pl