Rozwój Społeczności Lokalnych
Fundacja Kronenberga
"Więcej drzew dzięki Tobie"

"Więcej drzew dzięki Tobie" to program proekologiczny, realizowany w latach 2008-2013 przez Citi Handlowy wspólnie z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacją Nasza Ziemia i Ligą Ochrony Przyrody. Celem programu było promowanie ekologicznych nawyków oraz zachęcenie klientów Citi Handlowy do rezygnacji z papierowych wyciągów z kont osobistych lub kart kredytowych. W imieniu klientów, którzy zdecydowali się na wyciąg elektroniczny, Citi Handlowy zobowiązał się do posadzenia drzew.

W latach 2008-2010 program realizowany był we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Od roku 2011 partnerem merytorycznym akcji została Liga Ochrony Przyrody. W 2008 roku w województwie mazowieckim, na obszarach dotkniętych problemem zaniku "zielonych korytarzy" (szlaków migracji zwierząt i roślin), zostało posadzonych 40 000 drzew. Rok później o 138 000 drzew wzbogaciły się lasy w Nadleśnictwie Olkusz. W latach 2010-2011 na terenie Nadleśnictwa Żednia w województwie podlaskim zostało posadzonych w sumie 241 000 drzew. W 2012 roku dzięki posadzonym drzewom odrodzone zostały nowe pokolenia lasu w polskich górach. W Nadleśnictwie Bielsko (okolice Katowic) zostało posadzonych 100 000 drzew. Wiosną 2013 roku nasadzenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Szubin (okolice Torunia), gdzie zostało posadzonych 101 000 drzew.

W sumie, w ciągu 6 lat trwania programu posadzonych zostało aż 620 000 drzew!

Działania prowadzone w ramach programu nie ograniczały się tylko do uzupełniania zalesień. W latach 2008-2009, w czterech rodzinnych piknikach ekologicznych, skierowanych do pracowników banku i klientów, udział wzięło ponad 1000 osób.

Dodatkowo w ramach programu przeprowadzono ponad 220 spotkań edukacyjnych z tematyki ochrony środowiska dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Dzieci miały okazję wziąć udział w warsztatach o tematyce ekologicznej, dorośli natomiast dzięki zorganizowanym sesjom plenerowym odwiedzili wyjątkowe punkty przyrodnicze. Wspólnie z wolontariuszami w przedszkolach tworzone były również ekologiczne ogródki przy przedszkolne.

Archiwum