Wolontariat pracowniczy
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Szósty Światowy Dzień Citi dla Społeczności

22 października 2011 roku już po raz VI odbyły się obchody Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Pracownicy Citi Handlowy zrealizowali 128 projektów, pomagając ponad 16 000 potrzebujących na terenie całego kraju. W pracy na rzecz innych towarzyszyły im ich rodziny i przyjaciele - w sumie ponad 1000 wolontariuszy. Wspólnie z pracownikami, wolonariacko angażowali się menadżerowie banku, z Prezesem Zarządu Sławomirem S. Sikorą i Wiceprezesem Witoldem Zielińskim na czele.

W roku 2011 projekty zostały zrealizowane na rzecz 51 szkół, 20 przedszkoli, 12 domów dziecka, 3 bibliotek, 6 organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, a także szpitali, ośrodków udzielających pomocy grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym i małym społecznościom wiejskim.

Najważniejszy obszar zaangażowań wolontariuszy to projekty przygotowane przez samych pracowników Citi Handlowy. Zostały one zgłoszone do Konkursu "Wolontariusz na bank!" i dofinansowane przez Fundację Kronenberga - koordynatora polskiej edycji Światowego Dnia dla Społeczności. Projekty nagrodzone w konkursie były bardzo różnorodne. Pracownicy Citi Handlowy przeprowadzali prace remontowo-budowlane, odświeżali budynki, place zabaw oraz sale lekcyjne, budowali budy w schroniskach dla zwierząt, sprzątali tereny leśne, prowadzili zajęcia dla dzieci z edukacji ekonomicznej, organizowali warsztaty filmu animowanego dla dzieci z domu dziecka, spędzali czas z osobami niepełnosprawnymi, a także uczyli chętnych udzielania pierwszej pomocy.

Wielu wolontariuszy zaangażowało się w projekty przygotowane przez Fundację Kronenberga. Były to:

Grosikowe Wędrówki
Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, biorących udział w prowadzonym przez Fundację programie edukacji finansowej "Od Grosika do Złotówki". Wolontariusze w atrakcyjnej formie sprawdzili i utrwalili wiedzę dzieci na temat podstawowych zagadnień z dziedziny finansów.

Krewniacy z banku
Podczas Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolontariusze w 3 miastach oddali krew dla potrzebujących. Co roku  podczas akcji krew oddaje kilkudziesięciu pracowników Citi Handlowy.

Hocki Klocki
Wolontariusze z Banku poprowadzili 16 zajęć artystycznych dla dzieci w przedszkolach. Podczas zajęć dzieci wraz z wolontariuszami angazowały się w różnorodne aktywności, m.in.: origami, decoupage, malowanie palcami, rzeźbienie w masie solnej itp.

Zdrowy posiłek to nie wysiłek
31 wolontariuszy przeszkolonych przez dietetyka oraz specjalistę ds. żywienia przeprowadziło warsztaty zdrowego żywienia dla rodziców i nauczycieli w wybranych przez siebie placówkach edukacyjnych. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o przepisy sezonowej i lokalnej kuchni, dowiedzieli się, czym jest slow food, jaka jest sytuacja żywieniowa w Polsce oraz wspólnie zastanowili się, jak proponować dzieciom zdrowe posiłki.

Światowy Dzień Citi dla Społeczności w Polsce wydarzeniem niezwykłym. Każdego roku setki wolontariuszy czeka z niecierpliwością na ten dzień. Spotykają się wtedy z odbiorcami swojej pomocy, którzy niejednokrotnie traktują ich już jak dobrych przyjaciół. Wolontariusze swoim oddaniem i zaangażowaniem udowadniają, że potrafią zmieniać rzeczywistość, że dzięki nim dzieci się uśmiechają, lokalne społeczności zyskują wiarę w to, że ich otoczenie jest ważne i że warto na jego rzecz działać, zaś osoby niepełnosprawne chętniej otwierają się na kontakty z innymi.