Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
2002
  • Warszawa w twórczości Sienkiewicza, Felietony warszawskie 1873-1882 r.,
    Fundacja Sienkiewiczowska, Warszawa 2002 r.
    Jest to zbiór felietonów warszawskich pisanych przez tego wybitnego pisarza w latach 1873-1882, a więc w czasach kiedy felieton należał do najpopularniejszych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej. Książka ukazuje zatem Warszawę oczami Sienkiewicza, dziennikarza. Zbiór zawiera 31 felietonów publikowanych w pismach, z którymi współpracował autor. Dobrano je tak, aby dzisiejszy czytelnik mógł poznać różne aspekty życia ówczesnej Warszawy oraz sprawy, które interesowały ówczesnych czytelników Sienkiewicza. Ponadto felietony zilustrowane zostały zdjęciami oraz szkicami dając jeszcze bardziej wyrazisty obraz XIX wiecznej Warszawy.
  • Władysław Grabski, Marian Marek Drozdowski, Rzeszów 2002 r. Publikacja ukazuje sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich polityków gospodarczych, twórcę wielkiej reformy walutowej z 1924 r. Biografia jest podsumowaniem badań oraz działalności publicznej Władysława Grabskiego. Dzięki uprzejmości wnuka wybitnego polityka, Macieja Grabskiego, została napisana w oparciu o materiały źródłowe, zgromadzone w rodzinnym archiwum Grabskich. Obecny czas charakteryzuje się, niestety dramatycznym upadkiem autorytetów życia publicznego. W życiu społecznym posłuch zdobywają prymitywni, populistyczni demagodzy. Władysław Grabski był człowiekiem, dla którego patriotyzm wyrażał się w ofiarnej i konsekwentnej służbie publicznej. Jeśli zatem zapotrzebowanie na tego typu książki rozumieć jako potrzebę czasu, bez wątpienia ukazanie się biografii Władysława Grabskiego właśnie teraz jest szczególnie potrzebne.