Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
1996/7
 • Zdzisław Krudzielski - Wspomnienia Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996
  Pamiętnik przedsiębiorcy z czasów II Rzeczpospolitej.
  Wspomnienia wydane zostały w 1996 r. Jednak Zdzisław Kurdzielski zaczął je spisywać w 1952 r., mając 71 lat. Kiedy w roku 1962 zmarł, tekst uporządkowała jego córka. Wspomnienia nie były pisane z myślą o publikacji, miała to być pamiątka rodzinna. Kiedy doszło do wydania Wspomnień drukiem, maszynopis uzupełniono licznymi fotografiami ze zbirów rodzinnych by przybliżyć czytelnikowi opisywane postacie i wydarzenia. Napisane językiem barwnym, ale oszczędnym w interesujący sposób oddającym dramaturgię zdarzeń. Opisują losy niezwykle utalentowanego przedsiębiorcy i działacza społecznego w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ukazują człowieka, który mimo niezwykle aktywnego, dziś powiedzielibyśmy, "pracoholicznego" trybu życia, potrafił zachować dystans i korzystać z uroków życia dzięki rozległym zainteresowaniom artystycznym.

   
 • Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Wojciech Morawski
  Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 1997
  Słownik ma układ mieszany, rzeczowo-alfabetyczny. Część I przynosi zarys historii bankowości polskiej, uzupełniony podstawową bibliografią i aneksami. W części II omówione zostały w układzie rzeczowym instytucje emisyjne, banki publiczne i państwowe, komunalne instytucje kredytowe, towarzystwa kredytowe, spółdzielczość kredytowa, domy bankowe i kantory wymiany, kasy kredytu bezprocentowego oraz lombardy. Część III zawiera opisy wszystkich polskich banków akcyjnych w układzie alfabetycznym. Część IV przedstawia zarys historii Związku Banków w Polsce, uzupełniony biogramami kolejnych jego prezesów. Część V stanowi angielski przekład zarysu I części. Praca zaopatrzona jest w indeks nazwisk i nazw instytucji kredytowych.