Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
1999
  • Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce, red. Janusz Kostecki
    Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999
    Dzieło to można traktować na rozmaite sposoby: jako dobrą książkę, zbiór refleksji nad istotą mecenatu, hołd oddany fundatorom - mówił 2-go grudnia na promocji tomu Michał Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej. Monografię otwiera artykuł Krzysztofa M. Dmitruka poświęcony teorii i historii mecenatu. Po nim następują rozprawy. Paulina Buchwald Pelcowa zajmuje się mecenatem nad piśmiennictwem w dawnej Polsce. Mariusz Karpowicz rozpatruje zjawisko mecenatu artystycznego. O mecenacie nad muzyką pisze Mieczysława Demska-Trębacz. Opieką finansową nad kulturą w XIX i XX wieku zajmują się Andrzej Mężyński, Alina Kowalczykowa, Mieczysława Demska-Trębacz. O działalności fundatorów na obczyźnie pisze Oskar S. Czarnik. Czasami okupacji zajął się Grzegorz Ostasz, a mecenatem nad literaturą w PRL - Zbigniew Jarosiński. O finansowaniu kultury w III Rzeczpospolitej piszą Anna Wieczorek i Dorota Ilczuk.
    Pomysł przygotowania zbioru studiów nad historią mecenatu zrodził się przed rokiem w Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Celem książki było opisanie przemian mecenatu wobec rozmaitych przejawów życia artystycznego oraz zainspirowanie dalszych badań nad tym ważnym zagadnieniem dziejów kultury.