Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
2001
  • 100 lat Filharmonii Narodowej w Warszawie 1901 - 2001, studia pod red. Marii Bychawskiej i Henryka Schillera, Warszawa 2001 r.
    Publikacja prezentuje historię powstania oraz działalności narodowej instytucji muzycznej jaką jest Filharmonia Narodowa. Opisano w niej zasługi Filharmonii Narodowej, której wpływ na kulturę polską jest niedoprzecenienia. Książka ukazuje sylwetki ludzi, którzy doprowadzili do założenia Filharmonii Narodowej a następnie przez lata stanowili o jej świetności.