Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konferencja 2000
Konferencja "W stronę systemu globalnego. Banki europejskie wobec przemian światowej gospodarki"
Banki, które lekceważą swoją historię są bardziej narażone na upadłość, niż instytucje finansowe, które analizują i pielęgnują swoją tradycję. Stabilizacja banków w dużym stopniu opiera się bowiem na zufaniu klientów. Zdobycie takiego zaufania wymaga długiego czasu, badanego już nie tylko przez analityków rynkowych ale i przez historyków - stwierdził prof. Manfred Pohl - wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Historyków Bankowości (European Association for Banking Bistory - EABH)
W dniach 18-20 maja br. odbyła się w Warszawie doroczna konferencja EABH zorganizowana ze strony polskiej przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.
W konferencji zatytułowanej "W stronę systemu globalnego. Banki europejskie wobec przemian światowej gospodarki" wzięło udział 120 osób - gości krajowych i zagranicznych reprezentujących 24 kraje, 42 banki i 13 uczelni. Wśród delegatów z zagranicy udział wzięli m.in. przedstawiciele banków: Banca Commerciale Italiana, Banca d'Italia, Banco de Espańa, Banco de PortugalBank of Austria/Creditanstalt, Bank oC Finland, Bank oC Lithuania, Bank oC Slovenia, Banque de France, Credit Suisse Group, Czech National Bank, De Nederlandische Bank, European Central Bank ING Group, Meritanordbanken, National Bank of Greece, National Bank of Slovakia, Ottoman Bank, Rabobank Nederland, Societe Generale.
Patronat nad konferencją objęła prezes NBP - Hanna Gronkiewicz Waltz. Ponadto w Komitecie Honorowym zasiedli prof. Marek Belka, Marek Borowski, prof. Bronisław Geremek, Andrzej Olechowski, prof. Witold Orłowski, prof. Jerzy Osiatyński, Paweł Piskorski, prof. Włodzimierz Siwiński, Jacek Socha, Andrzej Szukalski, Andrzej Topiński, prof. Piotr Węgleński oraz Grzegorz Wójtowicz.
Obrady otworzyli prezes EABH, Sir Evelyn de Rotschild, Sergiusz Najar - prezes Fundacji Bankowej oraz prezes banku Handlowego w Warszawie SA Cezary Stypułkowski który powiedział: "Polska bankowość odrodziła się niedawno i niewiele jest instytucji finansowych posiadających tak długą tradycję jak Bank Handlowy w Warszawie SA, który powstał 130 lat temu. Większość polskich banków istnieje od zaledwie kilku lat. Dlatego szczególnie ważne jest, że właśnie w naszym kraju odbywają się obrady EABH poświęcone znaczeniu tradycji i historii w działalności banków".

Spośród 17 referatów sześć zostało wygłoszonych przez polskich uczonych - prof. Andrzeja Jezierskiego, prof. Wojciecha Morawskiego, dr Jana Bastę, prof. Grzegorza Zamojskiego, prof. Władysława Bakę, prof. Antoniego Kanteckiego.
Referaty wygłoszone w czasie Konferencji, zostaną wydane w formie książkowej.
Konferencji towarzyszyły dwie wystawy i trzy pomniejsze ekspozycje. Państwowa Galeria Sztuki Zachęta przygotowała wystawę "Euro Art. Sztuka współczesna z europejskich kolekcji bankowych". Zaprezentowano 58 prac 40 różnych artystów.
Dzieł ze swoich kolekcji użyczyły: Banca Commerciale Italiana, Bank Austria, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Pekao SA, Deutsche Bundesbank, Dresdner Bank, European Investment Bank, ING, PKO BP, Powszechny Bank Kredytowy, Priorbank. W salach wystawowych Galerii do 2 lipca można było obejrzeć kilkadziesiąt prac artystów uznawanych za klasyków sztuki XX wieku. Również w Zachęcie prezentowana jest wystawa archiwaliów "Z dziejów bankowości polskiej" przygotowana przez Związek Banków Polskich oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
Wystawa obejmowała materiały archiwalne takie jak fotografie, protokoły zebrań, umowy i kopie obligacji skarbowych. Wszystkie eksponaty związane są z tworzeniem i działalnością polskich banków od końca XVII wieku po czasy współczesne.
Konferencji towarzyszyły też mniejsze ekspozycje w hallu hotelu Victoria.
Wydawnictwo Ashgate Publishing prezentowało książki Poświęcone historii bankowości, Związek Banków Polskich przygotował wystawę raportów rocznych ważniejszych banków polskich, a Towarzystwo im. Michała Bosaka ekspozycję poświęconą bankowości na Słowacji.

W foyer Konferencji prezentowany był, przygotowany przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga we współpracy z Archiwami Państwowymi, CD-ROM "Historia Banku Handlowego w Warszawie SA", opisujący dzieje Banku, dzieje rodu Kronenbergów oraz działalność Fundacji. Prezentowane były również strony internetowe Bannku Handlowego w Warszawie SA. Dziesiąta jubileuszowa konferencja EABH, będąca głównym Punktem obchodów 130-lecia Banku Handlowego w Warszawie SA, po raz pierwszy Została zorganizowana w tej części Europy.