Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Konferencja EfC
NAJWIĘKSZE MIĘDZYNARODOWE FUNDACJE W KRAKOWIE

EFCW dniach 20-22 września w Krakowie odbyło się, jedyne w swoim rodzaju, spotkanie największych na świecie międzynarodowych fundacji - członków Europejskiego Centrum Fundacji (EFC). Jego obrady toczyły się będą pod hasłem "Europa Fundacji: dialog władzy i ekonomii. Nowe technologie, nowa filantropia". Działające od 1989 roku EFC dopiero po raz drugi obraduje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Współorganizatorami i inicjatorami spotkania w Krakowie są czołowe polskie fundacje, członkowie EFC: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska".
Wiele ze zgromadzonych w Krakowie fundacji od kilku- lub nawet kilkunastu lat pomaga finansowo polskim obywatelom, organizacjom i instytucjom w realizacji programów charytatywnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, stypendialnych, międzynarodowych wymian, seminariów, konferencji i wielu innych przedsięwzięć. Wśród nich są m.in. fundacje Rockefellera, Forda, Króla Baudouina, Motta, Sorosa, Bertelsmanna, Boscha, Koerbera, Europejska Fundacja Kulturalna, German Marshall Fund, Sasakawa Fund, Wellcome Trust i dziesiątki innych znaczących grantodawców, którzy współpracują z polskimi partnerami.
Dorobek przemian w naszym kraju, jak i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, byłby zupełnie inny gdyby Polska i jej sąsiedzi w minionym dziesięcioleciu nie otrzymywali pomocy finansowej z zagranicy. Olbrzymi odsetek tej pomocy przypada właśnie na prywatne fundacje, działające na różnych kontynentach. Wartość tego wsparcia jest dla polskiego sektora pozarządowego wprost nieoceniona. Wobec kruchości zasobów finansowych budżetu państwa, przez wiele lat było to jedyne i najpoważniejsze źródło finansowania inicjatyw obywatelskich w naszym kraju.