Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Stypendia dla najlepszych praktykantów Banku Handlowego
Fundacja finansowała stypendia (w okresie październik 2002 - czerwiec 2003) dla 8 najlepszych praktykantów uczestniczących w Programie Praktyk Letnich - Banku Handlowego w Warszawie SA. Program został zakończony
w 2003 r.