Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Program paryski
Efektem podpisanego w 1998 r. porozumienia o współpracy w zakresie przyznawania stypendiów naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych między Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga i paryskim Funduszem Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej było przyznanie 86 stypendiów na łączną na sumę 320 tysięcy złotych.

Stypendia przyznawane były pisarzom, artystom oraz badaczom w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii. Stypendia służyły pokrywaniu kosztów pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych i kulturalnych.

Osobami uprawnionymi do otrzymania stypendium byli naukowcy którzy nie przekroczyła wieku 35 lat. Ze stypendiów skorzystało 86 osób wśród nich historycy (43), filolodzy (26), historycy sztuki (10), archeolodzy (3), malarka , tłumacz, pisarz i dziennikarz. Większość stypendiów została zrealizowana we Francji ale także w Anglii, w Czechach, w Polsce, w Niemczech, w Rosji, na Ukrainie i we Włoszech.

Program zakończono w 2000 r.