Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Dekada mózgu
W roku 1999 Fundacja finansowała program stypendialny Polskiego Towarzystwa Badań nad Układem Nerwowym dla doktorantów zajmujących się badaniami układu nerwowego. Przyznano 11 stypendiów na pobyty badawcze w zachodnich laboratoriach zajmujących tą tematyką.