Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Przedsiębiorczość dla rozwoju społecznego
W grudniu 1998 r. Rada i Zarząd Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, kierując się intencją uhonorowania osób zasłużonych dla przedsiębiorczości oraz wypełniania w Polsce i na świecie misji publicznej firm w sposób wspierający rozwój społeczny, ustanowiły doroczną Nagrodę PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO. Nagroda była przyznawana w dwu edycjach: krajowej i międzynarodowej.

Laureatów wybierała Rada Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga spośród kandydatur przedstawionych przez Kapitułę Nagrody Kronenberga, złożoną z pięćdziesięciu osób o uznanym autorytecie publicznym.

Pierwszym laureatem nagrody krajowej został prof. Andrzej Blikle - w uznaniu dla jego osiągnięć, otwierających nowe szanse dla twórczego udziału środowiska gospodarczego w kulturalnym i społecznym rozwoju Polski.

Laureatem nagrody międzynarodowej w roku 1999 jest Juan Antonio Samaranch - nagrodzony za wkład w poszerzanie udziału środowisk gospodarczych w międzynarodowym Ruchu Olimpijskim.

W roku 2000 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga postanowiła przyznać Nagrodę Manfredowi Stolpe, Premierowi Brandenburgii - za znaczący wkład w rozwój dobrosąsiedzkich stosunków między Brandenburgią i zachodnimi województwami Polski, "...za stworzenie modelowego przykładu współpracy dwustronnej na szczeblu regionalnym, dzięki czemu określenie "przyjazne pogranicze" zyskuje nowe wartości, z korzyścią dla lokalnych społeczności Polski i Niemiec."

Laureatem Nagrody w edycji krajowej w roku 2000 został Pan dr Krzysztof Pawłowski, Rektor znanej z osiągnięć Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

W roku 2001 nagrodę przyznano prezydentowi Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, panu Robertowi G. Farisowi za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz panu prof. Jerzemu Dietlowi, prezesowi Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

W roku 2001 Zarząd Fundacji podjął decyzje o zamknięciu tego programu.