Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Na marginesie: Prywatna inicjatywa 1945-1989
W marcu 2001 r. zakończyliśmy trzecią edycję konkursu NA MARGINESIE: PRYWATNA INICJATYWA 1945-1989 (prowadzonego wspólnie z Ośrodkiem KARTA), kończąc tym samym jego realizację. Konkurs pozwolił na udokumentowanie ważnego i trudnego okresu w historii polskiej przedsiębiorczości, związanej również ze współczesną historią Banku. Wynikiem konkursu jest katalog zawierający nagrodzone prace oraz wystawa fotograficzna. Również w roku bieżącym, Fundacja sfinansuje cykl prezentacji wystawy w miastach będących siedzibami oddziałów Banku Handlowego w Warszawie SA. Od 30 kwietnia br. wystawa będzie prezentowana w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.