Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Fundament
We współdziałaniu z Instytutem Współczesnych Problemów Cywilizacji zainicjowano program, mający postać cyklu spotkań działaczy i ekspertów oświatowych oraz przedstawicieli firm biznesowych na temat aspektów ekonomicznych wtórnego analfabetyzmu w Polsce. Efektem programu jest opracowanie prezentujące diagnozę i postulaty praktyczne w kwestii ograniczania skali zjawiska.