Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Internet dla lekarzy
Fundacja uczestniczyła w programie Fundacji im. Stefana Batorego, finansując przygotowanie polskich materiałów szkoleniowych, udostępnianych lekarzom pierwszego kontaktu poprzez Internet. Przeszkolono ponad 2000 osób. Program zakończono w 2000 r.