Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Korzenie
W ramach programu poświęconego historii bankowości polskiej i osobie Leopolda Kronenberga, ukazała się książka Wojciecha Morawskiego Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Fundacja sfinansowała również wydanie bogato ilustrowanego katalogu Kronenbergowie. Pamiątki rodzinne, towarzyszącego wystawie w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy poświęconej zasługom rodu dla wspierania kultury i postępu cywilizacyjnego kraju (30 czerwca - 30 października 1998). Telewizja publiczna w dniu 13 listopada 1998 r. oraz kilkakrotnie w terminach późniejszych emitowała sfinansowany przez Fundację film biograficzny Labor znaczy praca, popularyzujący postać Leopolda Kronenberga. Z okazji 130-lecia Banku w roku 2000 wydano na płycie CD-ROM "Historię Banku Handlowego w Warszawie SA." (wydawnictwo dostępne nieodpłatnie w Biurze Fundacji). Zarząd Fundacji postanowił o zakończeniu jego realizacji z końcem roku 2002 i przekazaniu zgromadzonych cennych archiwaliów do Biblioteki Narodowej w Warszawie.