Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Prometeusz
Wraz z Fundacją Artes Liberales uruchomiono program adresowany do nauczycieli liceów z różnych regionów, a mający na celu podniesienie ich kompetencji w tworzeniu autorskich programów humanistycznego kształcenia interdyscyplinarnego. Program ten stanowi naturalną kontynuację konkursu Fundacji Szkoła otwarta (zrealizowanego wespół z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży).