Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Warszawska Inicjatywa Edukacyjna WIEM
Podejmując współpracę z Fundacją Edukacyjną PERSPEKTYWY, Fundacja przeprowadziła w 1999 r. cykl spotkań działaczy oświatowych, samorządowych i gospodarczych. Uczestniczyło w nich ponad 150 osób. Celem czterech spotkań zorganizowanych w roku 1998 - pierwsze odbyło się 26 września, ostatnie 3 grudnia - było opracowanie podstawowych standardów, rozstrzygających o pożądanym poziomie matur w województwie mazowieckim. Tematami kolejnych debat były: nauczanie języków obcych, nabywanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi i współpracy w zespole. Konkluzje opracowane na dodatkowych posiedzeniach grup roboczych zostały przedstawione firmom skłonnym wesprzeć finansowo działania regionalnych instytucji edukacyjnych na rzecz szybkiego osiągnięcia wspomnianych standardów.