Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Wyrównywanie szans edukacyjnych
Program zrealizowany we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Celem pilotażowego projektu współfinansowanego przez Citigroup Foundation było wypracowanie przykładowych programów wyrównujących szanse edukacyjne gimnazjalistów pochodzących z terenów wiejskich. Programy te, zawierające innowacje pedagogiczne stworzone na podstawie programów lokalnych organizacji oraz doświadczeń we współpracy z gimnazjami, staną się modelowymi projektami do realizacji przez inne organizacje i szkoły na terenie całej Polski. Projekt pomoże w ustaleniu jakie czynniki sprawiają, że dzieci z terenów wiejskich mają nierówne szanse w dostępie do edukacji i które działania są najbardziej efektywne w zmianie tej sytuacji. Program składa się z dwóch części: szkoleniowej, na której zostały opracowane lokalne programy działań oraz realizacji programów przez lokalne organizacje w gimnazjach. Projekt był realizowany we współpracy z lokalnymi społecznościami, samorządem i rodzicami. Został zakończony 30 marca 2003 r.