Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Zabezpieczenie i rozwój
W roku 1998 we współpracy z Fundacją Zabezpieczenia Społecznego zakończono program partnerski Zabezpieczenie i rozwój, mający charakter cyklu seminariów dla kadry zarządczej wielkich przedsiębiorstw, poświęconych założeniom reformy systemu zabezpieczenia społecznego. W spotkaniach uczestniczyło ponad 230 osób.