Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Zarządzanie Finansami w Organizacjach Pozarządowych I

Program realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Program miał na celu poprawę jakości zarządzania finansami organizacji pozarządowych, a przez to zwiększeniu efektywności ich działania. W ramach programu wydano, sporządzone w przystępny sposób, poradniki dla kadr finansowych w organizacjach pozarządowych. 297 reprezentantów organizacji pozarządowych wzięło udział w kilkudniowych konferencjach informacyjnych poświęconych prowadzeniu księgowości przez NGOs oraz skutecznemu ubieganiu się o środki finansowe dostępne w Polsce oraz zagranicą, co ma szczególne znaczenie w związku z procesem integracji Polski z UE. Dodatkowo ze środków zaoszczędzonych przy realizacji programu w roku 2002 - wydano publikacje "Audyt w organizacjach pozarządowych".