Fundacja
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
"PRYWACIARZE 1945-89"
W marcu 2001 r. zakończyliśmy trzecią edycję konkursu NA MARGINESIE: PRYWATNA INICJATYWA 1945-1989 (prowadzonego wspólnie z Ośrodkiem KARTA), kończąc tym samym jego realizację.
Konkurs pozwolił na udokumentowanie ważnego i trudnego okresu w historii polskiej przedsiębiorczości, związanej również ze współczesną historią Banku. Wynikiem konkursu jest katalog zawierający nagrodzone prace oraz wystawa fotograficzna. Również w roku bieżącym, Fundacja finansuje cykl prezentacji wystawy w miastach będących siedzibami oddziałów Banku Handlowego w Warszawie SA.