Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Uczniowie adoptują zabytki

Program prowadzony wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, umożliwiający uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych poznawanie przeszłości swojego regionu poprzez spotkanie z historią i kulturą lokalnej społeczności.

W ramach programu uczniowie opiekują się wybranymi zabytkami znajdującymi się w ich okolicy: odtwarzają historię tych zabytków, zbierają dokumentację, porządkują teren, a także wywierają naciski na lokalne instytucje odpowiedzialne za ich renowację. Przede wszystkim jednak przywracają dany zabytek zbiorowej pamięci społeczności lokalnej.

Uczniowie prowadzą również działania edukacyjne i promocyjne, dzięki którym zapomniane miejsca stają się częścią tradycji i wizytówką ich miejscowości. Program buduje poczucie związku z "Małą Ojczyzną", rozbudza wśród uczniów zainteresowanie historią i kulturą swojego regionu i angażuje młodych ludzi w życie lokalnej społeczności.

Dotychczas w programie wzięło udział około 2000 uczniów z 85 szkół z całego kraju.


FINAŁ - Uczniowie Adoptują Zabytki


19 czerwca w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbył się finał programu.

W uroczystości udział wzięło aż 77 grup z przygotowanymi projektami. Najliczniejszą reprezentację miał Dolny Śląsk.

Swoje osiągnięcia uczniowie prezentowali na stanowiskach zapełnionych barwnymi zdjęciami, makietami, dokumentami i pracami plastycznymi przedstawiającymi zabytki, którymi się opiekują. Można było zobaczyć ruiny zamków, małe regionalne muzea, kapliczki przydrożne, zapomniane krzyże na zaniedbanych cmentarzach, żydowskie macewy i zburzone wieże.

W jednej z sal na wielkim telebimie uczniowie warszawskiego gimnazjum prezentowali samodzielnie wyreżyserowany i nagrany film - opracowaną ścieżkę regionalną szlakiem powstań na Woli. W innym miejscu uczennice z gimnazjum w Przewornie, przebrane w średniowieczne stroje, przybliżały tańcem średniowieczne tradycje. Można było także spróbować prawdziwego chleba na zakwasie, upieczonego przez gimnazjalistki w Radzikach Dużych, obejrzeć makietę Wtelna, a także prześledzić na zdjęciach losy legionowskich willi.

W trakcie uroczystości najmłodsi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w mini warsztatach, próbując swoich sił w dawnych tańcach irlandzkich, malując własne runy i próbując lepić garnki na kole garncarskim. Stoiska cieszyły się ogromnym powodzeniem.