Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Edukacja kulturalna

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE - program polega na przeprowadzeniu kompleksowych szkoleń przygotowujących nauczycieli do projektowania zrozumiałych dla uczniów działań edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kultury. Program zakłada również przeprowadzenie nowatorskiego konkursu dla szkół średnich pn. "Szkoła adoptuje zabytek".