Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Zostańcie z nami

Program stypendialny zainicjowany przez Tygodnik POLITYKA. Program skierowany jest do naukowców młodego pokolenia mogących poszczycić się osiągnięciami w swoich dziedzinach. Ideą Programu jest zatrzymanie odpływu wartościowych młodych naukowców z polskich uczelni. Dotychczas Fundacja ufundowała 12 stypendiów na kwotę 300.000 zł.


III edycja

Fundacja po raz trzeci zaangażowała się w program stypendialny ZOSTAŃCIE Z NAMI. W roku 2004 Fundacja ufundowała 2 stypendia.

Nasi stypendyści:

 • Marcin Moniuszko - asystent Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku
 • Marek Pawlikowski - doktor inżynier, nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Produkcji PW.


Iwona Jaworska - Prezes Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga odbiera dyplom z podziękowaniami za wsparcie Programu ZOSTAŃCIE Z NAMI z rąk Jerzego Baczyńskiego - Redaktora Naczelnego tygodnika POLITYKA


Stypendyści Programu ZOSTAŃCIE Z NAMI z Jurorami oraz sponsorami Programu.

 

II edycja

W drugiej edycji Fundacja postanowiła ufundować 5 stypendiów w wysokości 25.000 zł każde.

Nasi stypendyści to:

 • mgr Joanna Bauer - doktorantka w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej.
 • dr Maria Anna Ciemerych-Litwinienko - adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Agnieszka Słomka-Gołębiowska - asystent w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej.
 • dr Cezary Wójcik - asystent w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH.
 • mgr Mariusz Makowski - asystent na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.


 

I edycja

Program stypendialny zainicjowany przez Tygodnik POLITYKA. Program skierowany jest do naukowców młodego pokolenia mogących poszczycić się osiągnięciami w swoich dziedzinach. Ideą Programu jest zatrzymanie odpływu wartościowych młodych naukowców z polskich uczelni. W pierwszej edycji Programu Fundacja sfinansowała 5 stypendiów w wysokości 25.000 zł każde, dla młodych naukowców z wybranych dziedzin.

Nasi stypendyści to:

 • dr Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Tomasz Zaleśkiewicz z Wydziały Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
 • dr Marek Pycia z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie,
 • mgr Rafał Królikowski z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej i
 • mgr Anna Sękowska z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.