Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Start do Kariery - konkurs na najlepszy esej
16 czerwca 2005 r. Jury pod przewodnictwem Profesora Cezarego Józefiaka wybrało laureatów IV edycji konkursu dla studentów Start do Kariery na najlepszy esej z dziedziny bankowości i finansów.


Nagrodę główną w wysokości 6 tys. z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy otrzymał
Paweł Kozub ze Szkoły Głównej Handlowej, autor pracy pt. "Przyszłość usług typu private banking w Europie Środkowej".

Wyróżnieni ponadto zostali:
Mariusz Pietruszka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autor pracy pt. "Przyszłość usług typu private banking w Europie Środkowej"
oraz
Michał Potyra ze Szkoły Głównej Handlowej, autor pracy pt. "Rynek funduszy inwestycyjnych
w Polsce w 5-letniej perspektywie".

Laureaci IV edycji konkursu Start do Kariery: Michał Potyra, Paweł Kozub i Mariusz Pietruszka.


Wyróżnieni otrzymali nagrody w wysokości 2 tys. złotych każda z przeznaczeniem na wybrany kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu brani byli pod uwagę w procesie rekrutacji kadr Citi Handlowy.

Uroczystość wręczenia nagród oraz prezentacje multimedialne nagrodzonych prac prowadzone przez ich autorów odbyły się 4 lipca 2005 r. w Sali im. Leopolda Kronenberga w I Oddziale Citi Handlowy w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagród połączono z inauguracją X edycji Programu Praktyk Letnich w Citi Handlowy.


Prezentacje nagrodzonych prac


W IV edycji na konkurs wpłynęło 36 esejów. Najwięcej, bo aż 19 na temat "Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce
w 5-letniej perspektywie", 10 prac na temat "Uwarunkowania absorpcji funduszy unijnych w Polsce" oraz  7 prac na temat "Przyszłość usług typu private banking w Europie Środkowej".

Skład Jury konkursu:

  • Profesor Cezary Józefiak - Przewodniczący Jury, Przewodniczący Rady Fundacji Kronenberga

  • Katarzyna Zajdel-Kurowska - Główny Ekonomista Citibank Handlowy

  • Iwona Sułek - Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych Citibank Handlowy


Profesor Cezary Józefiak - Przewodniczący Jury.


Konkurs Start do Kariery skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok studiów. Pula nagród w konkursie wynosi
10 000 zł. Zadaniem uczestników jest napisanie eseju na jeden z podanych tematów z dziedziny bankowości i finansów.


  Regulamin IV edycji konkursu.