Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Droga do sukcesu

PROGRAM EDUKACJI EKONOMICZNEJ "DROGA DO SUKCESU" realizowany jest wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program nauki przedsiębiorczości w szkołach średnich składa się z następujących części:

"Mój Sukces" - przygotowuje uczniów do opracowania własnego curriculum vitae i listu intencyjnego oraz pozwala poznać tajniki rozmów kwalifikacyjnych (uczniowie biorą udział w symulowanych spotkaniach z pracodawcą). Program uwzględnia także zajęcia kształcące umiejętności interpersonalne. Uczniowie, którzy wezmą w nim udział, powinni zdobyć przekonanie o możliwości i konieczności decydowania o własnej przyszłości.

"W Świecie Biznesu" - ta część programu, stwarza okazję do konfrontacji własnej wiedzy i umiejętności z rzeczywistością społeczno-gospodarczą dzięki krótkim pobytom (praktyki) uczniów w wybranych firmach. Uczniowie mają okazję do weryfikacji swoich wyobrażeń dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia, przyszłej pracy zawodowej oraz do wykorzystania już nabytych umiejętności.

"Być Liderem" - ostatnia, trzecia część programu, stymuluje uczniów do rozwijania umiejętności i cech przydatnych w przewodzeniu innym, inspiruje ich do podejmowania ról liderów w różnych sferach aktywności zawodowej i społecznej, kładąc szczególny nacisk na konieczność uwzględniania w swoim działaniu zasad etycznych. Istotnym elementem tej części programu jest opracowanie i realizowanie przez uczniów indywidualnych lub grupowych projektów. Daje im to możliwość wykazania się inicjatywą i pomysłowością w planowaniu, realizacji oraz oceny wyników pracy swojej i innych. W trakcie wykonywania konkretnych działań uczniowie mają szansę sprawdzić się w roli liderów.

W programie udział wzięło 67 nauczycieli oraz ponad 18.000 uczniów.