Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Mikropożyczki
MIKROPOŻYCZKI - pilotażowy programu partnerski, w ramach którego Fundacja finansuje cykl wszechstronnych szkoleń dla odbiorców mikrokredytów oferowanych osobom zainteresowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Program skierowany do mieszkańców małych miast i wsi.

W październiku 2003 r. wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi uruchomiony został program mikropożyczek dla mieszkańców wsi i małych miast na terenie powiatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze. Przewidywany czas realizacji programu: 15 października 2003 - 30 czerwca 2004

Fundacja Kronenberga finansuje cykl profesjonalnych szkoleń, Fundacja Wspomagania Wsi natomiast udziela pożyczek. Celem szkoleń jest dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania własnym przedsięwzięciem, osobom planującym rozpoczęcie lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej.

Program obejmuje:

  • "Wprowadzenie do biznesu" - 6-o dniowe szkolenie obejmujące podstawowe zagadnienia związane z rejestracją i zarządzaniem własną działalnością gospodarczą. Zajęcia trwają po 8 godzin dziennie.
  • "Prowadzenie działalności agroturystycznej" - 4-o dniowe szkolenie przygotowujące do podjęcia działalności turystycznej na wsi. Zajęcia trwają 4 dni, w tym 3 dni zajęć wykładowo-warsztatowych po 6 godzin i 1 dzień zawierający wyjazd do funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych.
  • "Zachowajmy bogactwo kultury" - 3 dniowe warsztaty po 8 godzin dziennie, mające za cel opracowanie programów działań wzbogacających ofertę turystyczną z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych.
  • "Usługi gastronomiczne w turystyce wiejskiej" - 4-o dniowe szkolenie po 8 godzin dziennie przygotowujące do obsługi gastronomicznej turystów.

Program cieszy się ogromnym powodzeniem i wsparciem ze strony lokalnych władz samorządowych, które włączyły się w jego realizację udostępniając infrastrukturę i dodatkowo zachęcając mieszkańców do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci programu szkoleniowego mają możliwość wnioskowania o pożyczkę w kwocie do 10 000 zł o stałym oprocentowaniu do 6% w skali rocznej z przeznaczeniem na nową lub kontynuowaną działalność gospodarczą.

Pierwotnie zakładane zaangażowanie finansowe:
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga - 34.200 zł na 11 cykli szkoleń dla ok. 220 osób.
Fundacja Wspomagania Wsi - 152.000 zł - na udzielenie do 15 mikropożyczek

Do dnia dzisiejszego przeprowadzono 9 - cieszących się ogromnym powodzeniem - cykli szkoleniowych dla 170 osób. W ich wyniku wytypowano aż 68 biznes planów spełniających kryteria udzielenia pożyczki. W związku z tym Fundacja Wspomagania Wsi postanowiła zwiększyć pulę środków na mikropożyczki do kwoty 700.000 zł.