Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Banki w akcji

 

 


 

To program edukacji ekonomicznej kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiążących swoją przyszłość z sektorem finansowym.

Cele:
Celem programu jest promowanie wśród uczniów wiedzy o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, a zwłaszcza banków komercyjnych.


Realizacja:
Program składa się z trzech elementów.


Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji
Jej projekt i program Fundacja Kronenberga przygotowała wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowym Bankiem Polskim oraz grupą Wyższych Szkół Bankowych. Olimpiada, wpisana na listę olimpiad przedmiotowych MEN, przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zawodów szkolnych startujący w niej młodzi ludzie mają za zadanie rozwiązać test on-line poprzez specjalnie przygotowany system na stronie http://www.olimpiadafinansowa.pl. Podczas zawodów okręgowych i centralnych uczniowie współzawodniczą wykorzystując interaktywną, anglojęzyczną grę "Banks in Action" symulującą zarządzanie bankiem komercyjnym.
Sukces w tych zmaganiach zapewnia nie tylko najwyższą ocenę z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości", ale także tworzy możliwość wygrania indeksu jednej z Wyższych Szkół Bankowych. Olimpiada  jest rozwinięciem konkursu "Banki w akcji", który rozegrany był jesienią 2007.


IV edycja
15 grudnia odbył się finał IV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji - pierwszej olimpiady propagującej wśród młodzieży wiedzę o finansach. Tematem tegorocznej edycji było bezpieczeństwo konsumenta na rynku finansowym.

W rozgrywkach wzięło udział 11 000 uczniów z 659 szkół. Zwycięzcą został Rafał Wachowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, prowadzony przez nauczycielkę, panią Annę Skibińską.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z IV edycji Olimpiady

Dzień Przedsiębiorczości
Drugim elementem programu jest akcja "Banki w Akcji - Dzień Przedsiębiorczości". Jest to jeden dzień w roku, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zostają zaproszeni do Citi Handlowy, by zobaczyć na czym polega praca bankowca. Pracownicy Banku udostępniają im swoje stanowiska pracy, pokazują czym zajmują się na co dzień oraz włączają w wykonywanie zadań. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach ogólnopolskiego programu "Dzień przedsiębiorczości".

W roku 2011 "Dzień przedsiębiorczości" odbył się 31 marca. Na praktyki do Citi Handlowy zgłosiło się 220 uczniów.


Symulacja "Banks in Action"
Trzecim elementem programu są działania mające na celu popularyzację wykorzystania symulacji "Banks in Action" w edukacji szkolnej. Nauczyciele dowiadują się, jak przygotować i realizować ciekawe zajęcia w oparciu o ten program. Uczniowie biorą udział w warsztatach, które rozwijają ich wiadomości o zasadach działania banku. Zdobyta w ten sposób wiedza jest sprawdzana w praktyce - poprzez grę symulującą działanie banku.