Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
"Innowacje w bankowości" - I edycja

W I edycji na konkurs wpłynęło 127 prac, z czego do oceny jury zakwalifikowano 122.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 5 czerwca 2009 roku. Finaliści konkursu zostali zaproszeni do sali Zarządu Citi Handlowy. Przyjął ich Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu banku, który chwalił pomysłowość uczestników:
"Wszystkie nadesłane prace odznaczały się pomysłowością i wskazywały obszary, gdzie z pewnością można wprowadzić innowacyjne
rozwiązania usprawniające prace banku. Pokazują one wyraźnie, że dla młodego człowieka najważniejszą cechą, jaką powinny
posiadać produkty bankowe jest ich mobilność oraz dostępność wszystkich usług przez telefon komórkowy. Była to dla nas
niewątpliwie inspirująca lektura."


Nagrodę główną, 10 000 zł oraz 3 miesięczny staż w Citi Handlowy otrzymał Paweł Tatomir z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wywiad z laureatem, prezentujący jego wrażenia dotyczące samego konkursu, jak i odbytego stażu dostępny jest na stronie www.innowacjewbankowosci.pl.

Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu
Citi Handlowy wręcza nagrodę
Pawłowi Tatomirowi, zwycięzcy
konkursu "Innowacje w bankowości"

Dodatkowo przyznanych zostało pięć wyróżnień oraz nagrody w wysokości 2000 zł, które otrzymali:

  • Sławomir Momot, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Stanisław Kośnik, z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
  • Maciej Kupper, z Uniwersytetu Gdańskiego
  • Tomasz Farjan, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Piotr Franus, z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Finaliści konkursu "Innowacje w bankowości" z kartami przedpłaconymi, na których zdeponowana została nagroda finansowa

Finaliści konkursu i członkowie jury podczas prezentacji Pawła Tatomira, który przedstawia założenia zwycięskiego projektu

Projekty przesłane na konkurs oceniało jury w składzie:
Witold Zieliński, Wiceprezes Citi Handlowy - Przewodniczący Jury Konkursu
Iwona Brzozowska, Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi i Usługami Maklerskimi Citi Handlowy
Mariusz Cholewa, Szef Zespołu Doradców Prezesa Citi Handlowy
Sebastian Geldner, Naczelnik Wydziału ds. Usług Płatności Produktów Depozytowych w Citi Handlowy
Justyna Kwiek, Dyrektor Biura Marketingu Citi Handlowy
Maja Nowakowska, Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii Citi Handlowy
Małgorzata Wojciechowska, Dyrektor ds. Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi Citi Handlowy