Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
IV edycja Olimpiady Wiedzy o Finansach rozstrzygnięta

15 grudnia odbył się finał IV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji - pierwszej olimpiady propagującej wśród młodzieży wiedzę o finansach.

Tematem tegorocznej edycji było bezpieczeństwo konsumenta na rynku finansowym.

Spośród finalistów centralnych zawodów, wyłonionych zostało 9 zwycięzców którzy otrzymali indeksy wraz ze stypendiami na bezpłatne, 3-letnie studia licencjackie, w jednej z Wyższych Szkół Bankowych w Polsce - w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Gdyni lub Chorzowie. Ponadto, 18 laureatów Olimpiady oraz przygotowujący ich nauczyciele otrzymało nagrody rzeczowe o łącznej wartości 75 000 zł, w tym tablety, mini notebooki, laptopy i projektory multimedialne.

Zwycięzcą IV edycji Olimpiady został Rafał Wachowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, prowadzony przez p. Annę Skibińską. W konkursie na najaktywniejszą szkołę zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące z Koszalina. Szkoła ta zmobilizowała do wzięcia udziału w olimpiadzie aż 97,5% swoich uczniów.


Najlepsi uczniowie IV edycji Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji: Mateusz Paradowski z VI LO w Bydgoszczy (III miejsce),
Rafał Wachowski z I LO w Łomży (I miejsce) oraz Maria Szandrach z III LO w Gdyni (II miejsce)

Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji organizowana jest przez sieć Wyższych Szkół Bankowych, Narodowy Banki Polski, Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W tym roku wzięło w niej udział 11 262 uczniów z 659 szkół w całej Polsce.

Przedmiotem Olimpiady jest szeroko rozumiana tematyka finansowa - finanse osobiste, podatki, inwestycje, ubezpieczenia, a także instytucje rynku finansowego i sposoby ich funkcjonowania. Jest ona kierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wiążą swoją przyszłość z finansami i ekonomią.

Olimpiada znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej. Jej laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w czerwcu 2012 roku.

- Olimpiada od lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, czego źródeł upatrujemy zarówno w tematyce, jak i nowoczesnej, multimedialnej formule, w której m.in. wykorzystaliśmy grę symulacyjną "Banki w Akcji". W grze uczestnik zarządza finansami swojego wirtualnego banku, musi wykazać się umiejętnością strategicznego planowania, a także zrozumieniem czynników determinujących sytuację rynkową. Udział w olimpiadzie umożliwia młodym ludziom pogłębienie i sprawdzenie wiedzy o gospodarce i ekonomii, niezbędnej podczas dalszej nauki na studiach, a także w życiu codziennym. Jest jednym z elementów Programu edukacji ekonomicznej społeczeństwa polskiego, realizowanego przez naszą Fundację - mówi Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.