Fundacja
Fundacja Kronenberga
Władze

Rada fundacji

Przewodnicząca
Prof. Daria Nałęcz

Wiceprzewodniczący
Jenny Grey
Paweł Zegarłowicz

Członkowie
Prof. Andrzej Blikle
Prof. Anna Giza - Poleszczuk
Prof. Andrzej K. Koźmiński
Dr Krzysztof Pawłowski
Prof. Jacek Purchla
Prof. Andrzej Rottermund
Prof. Henryk Samsonowicz


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Agnieszka Paczkowska

Członkowie
Marek Furtek
Urszula Mroczkowska

Zarząd fundacji

Członkowie
Dorota Szostek - Rustecka
Robert Rudnicki


Biuro fundacji 

Dyrektor programowy
Norbert Konarzewski