Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga
Uroczystość przekazania Zamkowi Królewskiemu w Warszawie obrazu Wojciecha Gersona

1 czerwca 2010 r. Sławomir S. Sikora, prezes Zarządu Citi Handlowy w imieniu Fundacji Kronenberga uroczyście przekazał na ręce prof. Andrzeja Rottermunda, Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, obraz Wojciecha Gersona "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim".Z wielką radością przekazujemy Zamkowi Królewskiemu w Warszawie ten wspaniały obraz a zarazem pamiątkę po rodzinie Kronenbergów. Obraz Wojciecha Gersona "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" jest uznawany za jedno z najlepszych dzieł artysty. O jego wartości świadczy nie tylko nazwisko twórcy, kunszt wykonania, ale także niezwykła historia. Cieszymy się, że znajdzie on godne miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie, że udało się nam ocalić dla kraju to wspaniałe dzieło - powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy.

"Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" z 1862 roku, uważany za jeden z najlepszych obrazów Wojciecha Gersona, był własnością Leopolda Kronenberga założyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podobnie jak znaczna część zbiorów polskiego malarstwa rodziny Kronenbergów, obraz zaginął w czasie II wojny światowej i został włączony do spisu utraconych zabytków polskich.

Obraz po wielu latach pojawił się niespodziewanie w katalogu firmy Sotheby na aukcji londyńskiej "British and Continental Picture". Wspólne starania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz polskich placówek dyplomatycznych otworzyły drogę Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy do podjęcia negocjacji z właścicielami obrazu z Republiki Południowej Afryki i ostatecznego odzyskania go.

Odzyskany po kilkudziesięciu latach obraz od 1 czerwca zasili zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości pan Bogdan Zdrojewski, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyróżnił Fundację odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".