Edukacja finansowa
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet

Fundacja Kronenberga Centrum Praw Kobiet

Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet to program realizowany od 2011 roku przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Centrum Praw Kobiet.

Cele
Program ma dwa główne cele:
operacyjny - poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej kobiet doświadczających przemocy (zarówno fizycznej jak i ekonomicznej) i tym samym zwiększenie ich możliwości na uwolnienie się z krzywdzącego związku oraz zwiększenie szans dziewcząt z rodzin z grup marginalizowanych społecznie - między innymi z powodu przemocy domowej - na lepsze i niezależne życie. Dzięki udziałowi w projekcie uczestniczki mają szansę na pogłębienie wiedzy, wykształcenie pozytywnych nawyków i podniesienie kompetencji w obszarze gospodarowania finansami osobistymi, min. tworzenie i zarządzanie budżetem domowym, planowanie i kontrolowanie wydatków, rozsądne i świadome korzystanie z usług instytucji finansowych.

Dorosłe kobiety dzięki udziałowi w projekcie zwiększają swoje szanse na samodzielność w kwestiach finansowych oraz uzyskanie niezależności materialnej.  Wolne od obaw mogą odważniej decydować o swojej przyszłości i zakończyć związek, w którym doświadczają przemocy. Dziewczęta z rodzin, w których panuje przemoc, dzięki udziałowi w programie podnoszą szanse na lepsze i niezależne życie w przyszłości oraz zmniejszają prawdopodobieństwo związania się ze stosującym przemoc mężczyzną.

strategiczny - zwiększenie świadomości występowania zjawiska przemocy ekonomicznej u przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, przedstawicieli instytucji stosujących prawo, pomocowych, finansowych i pracodawców, a w szczególności wprowadzenie pojęcia tego problemu do polskiego kodeksu karnego i tym samym jego penalizacji.

Realizacja
Program operuje na dwóch płaszczyznach. W ramach bezpośredniej pomocy ofiarom przemocy ekonomicznej podejmowane są działania mające na celu poprawę sytuacji dorosłych kobiet i dziewcząt z rodzin objętych przemocą:

  • organizacja pogadanek i szkoleń finansowych, podczas których wykorzystywane są dedykowane, autorskie materiały szkoleniowe
  • prowadzenie doradztwa prawnego oraz socjalno - finansowego
  • stworzenie i dystrybucja poradnika dla kobiet zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące finansów osobistych oraz ekonomii
  • stworzenie, wydruk i dystrybucja poradnika na temat przemocy ekonomicznej, który dystrybuowany jest do policji, prokuratorów, sędziów i pracowników socjalnych
  • stworzenie serwisu internetowego poświęconego sytuacji finansowej kobiet i dziewcząt zawierającego porady i praktyczne narzędzia pomocne w efektywnym zarządzaniu finansami osobistymi (http://www.finanse.cpk.org.pl)

W ramach drugiego obszaru - zwiększenie świadomości występowania zjawiska przemocy ekonomicznej - podejmowane są działania:

  • organizacja debat z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w niesienie pomocy kobietom doświadczających przemocy i uświadamianie im występowania zjawiska przemocy ekonomicznej
  • organizacja spotkań z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, min. kluby poselskie, komisje parlamentarne, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach upowszechniania definicji przemocy ekonomicznej oraz z przedstawicielami organów samorządowych -  jako źródłowych dla prawa miejscowego
  • organizacja i aktywny udział w spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i uświadamianie ich w zakresie zjawiska przemocy ekonomicznej i jej objawach w miejscu pracy i sposobie reagowania.

W każdej edycji programu pomoc udzielana jest 600 kobietom i 120 dziewczętom. Program realizowany jest w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Żyrardowie i Sochaczewie.