Program Praktyk Letnich

Rekrutacja na Praktyki Letnie 2019 została otwarta! Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania w sekcji 'Rekrutacja do Programu'

Program Praktyk Letnich skierowany jest do studentów wszystkich kierunków, którzy ukończyli drugi rok studiów. Trwa 2,5 miesiąca - od początku lipca do połowy września. W tym czasie studenci mają okazję realizować ciekawe projekty i wykonywać zadania, poznać specyfikę pracy w bankowości oraz zbudować kontakty zawodowe w ramach Grupy Citi w Polsce (Citi Handlowy, Citi Service Center Poland, Dom Maklerski Citi Handlowy). Każdy uczestnik Programu wykonując zadania zdobywa wiedzę i doświadczenie pod okiem dedykowanego mu opiekuna. Na zakończenie Programu praktykanci przedstawiają swoje osiągnięcia i wyniki pracy szefom obszarów biznesowych, w których odbywali praktyki. Dzięki opiniom uczestników wciąż usprawniamy Program Praktyk Letnich i rozwijamy go, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom studentów. Uczestnicy Programu Praktyk Letnich zatrudnieni są na umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie.

Cechy idealnego kandydata
 • Zaangażowanie, kreatywność, ambicja
 • Chęć nauki i zorientowanie na rozwój
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Sprecyzowane zainteresowania zawodowe
Rekrutacja do Programu

Rekrutacja na praktyki letnie otwiera się w okolicach grudnia/lutego. Od lutego do kwietnia przeprowadzamy selekcję nadesłanych aplikacji. Kolejnym krokiem jest wstępna rozmowa telefoniczna, po której wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rozmowę bezpośrednią (face-to-face assessment). W czasie ćwiczenia grupowego weryfikowane są kompetencje miękkie kandydatów, a w czasie rozmowy z menedżerem studenci pytani są o zainteresowania zawodowe i akademickie oraz plany rozwoju kariery, oraz weryfikowana zostaje wiedza kandydatów dotycząca wybranego kierunku studiów. W trakcie spotkania studenci będą mogli także być poproszeni o rozwiązanie testu sprawdzającego ich wiedzę merytoryczną.

W Citi Handlowy praktyki można odbyć w obszarach takich jak:

W Citi Service Center Poland dostępne są praktyki w następujących obszarach:

W trakcie

Podczas trwania Programu uczestnicy biorą udział w szkoleniu Orientation, w trakcie którego mają okazję zapoznać się z historią, kulturą, organizacją, oraz zasadami funkcjonowania Grupy Citi w Polsce.

Oprócz Orientation uczestnicy Programu biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz rozmaitych zajęciach integracyjnych. Na początku lipca wszyscy praktykanci uczestniczą w wyjeździe połączonym z wolontariatem.

Możliwości po Programie

Po zakończeniu Programu Praktyk Letnich uczestnicy mają wiele możliwości rozwoju, w zależności od osiągnięć podczas pracy w trakcie trwania praktyk, otwartych pozycji, a także etapu studiów, na którym się znajdują.

Dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich oferujemy stanowiska specjalistyczne w Citi Handlowy i Citi Service Center Poland, a także udział w Programie Rozwój na Bank, Regionalnych Programach Rozwojowych, Globalnym Programie Rozwojowym w IT oraz Programie Rozwojowym w Securities Services Operations.

Obszary

W ramach Citi Handlowy praktyki możesz odbyć w takich obszarach jak:

 • Bankowość Detaliczna - W ramach praktyk w tym obszarze będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach związanych z zarządzaniem produktami kredytowymi i inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi i tworzeniem ich, analizami sprzedaży i jakości obsługi klienta, decyzjami biznesowymi, bankowością mobilną lub elektronicznymi kanałami. W ramach bankowości detalicznej obsługujemy Klientów indywidualnych, włączając nowoczesne placówki SMART, Universal Bankers, Private Banking i mikroprzedsiębiorstwa.
 • Bankowość Korporacyjna - W ramach praktyk w tym obszarze zapoznasz się z pracą departamentów zajmujących się miedzy innymi ryzykiem, sprzedażą, zarządzaniem produktami bankowości transakcyjnej, finansowaniem handlu, powiernictwem papierów wartościowych, rynkami kapitałowymi, obligacjami oraz skarbowością. W tej cześci Banku obsługujemy Klientów korporacyjnych działających lokalnie i globalnie.
 • Treasury (Skarbowość) - Marzysz o karierze dealera, interesujesz się rynkami finansowymi, ryzykiem rynkowym, analizami mikro i makroekonomicznymi, to ten obszar biznesowy jest dla Ciebie. Obsługujemy klientów korporacyjnych i indywidualnych oferując między innymi depozyty, wymianę walutową, obligacje, bony, swapy, opcje.
 • Operacje - W ramach praktyk w tym obszarze zapoznasz się z pracą departamentów zajmujących się miedzy innymi obsługą operacyjną i procesowaniem transakcji bankowych, telefoniczną obsługą klienta, wsparciem pracy oddziałów i procesów obsługi Klienta, zarządzaniem projektami i procesami, jak również współpracą w zakresie wyceny aktywów i rozliczeń papierów wartościowych.
 • Technologie - W ramach praktyk w tym obszarze będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach zajmujących się między innymi zarządzaniem procesami technologicznymi i ich wsparciem, bezpieczeństwem systemów, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, rozwojem systemów bankowych, architekturą IT.
 • Zachęcamy także do udziału w projektach na styku IT i ekonomii. W ramach praktyk będziesz miał możliwość zapoznania się z pracą w departamentach związanych z zarządzaniem procesami technologicznymi i wsparciem tych procesów, analizą danych, zarządzaniem projektami, testowaniem i parametryzacją systemów.
 • Wsparcie - to departamenty wspierające funkcjonowanie banku takie jak: marketing, komunikacja, wsparcie prawne, finansowe, monitoring zgodności, departament strategii oraz planowanie i analizy biznesowe.

W ramach Citi Service Center Poland praktyki możesz odbyć w takich obszarach jak:

 • Operacje Anti-Money Laundering (AML) to inaczej Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy. Pracownicy tego działu zajmują się monitoringiem i analizą transakcji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, których charakter wskazuje, że mogą mieć one związek z działalnością przestępczą.
 • Securities Services Operations (SSO) to obszar operacji, do którego zadań należą: wycena zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz składające się na nią ewidencjonowanie transakcji dokonywanych przez zarządzających fundaszami, uzgadnianie pozycji księgowych z rejestrami depozytariuszy, ewidencjonowanie zdarzeń typu Corporate Actions (np. bonusy, dywidendy, fuzje, prawa poboru) oraz operacje powiernicze i Middle Office (rozliczanie transakcji pomiędzy brokerami i depozytariuszami). Jednostka ta posiada w swoich strukturach również biuro projektów. Praca w tym obszarze wiąże się z możliwościami stałego kontaktu z międzynarodowymi rynkami finansowymi dzięki obsłudze funduszy aktywnie inwestujących na rynkach globalnych.
 • Technologie – podczas praktyk w tym obszarze będziesz odpowiedzialny za prowadzenie ważnych projektów w departamentach zajmujących się między innymi zarządzaniem procesami technologicznymi i bezpieczeństwem systemów, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, rozwojem systemów bankowych, architekturą IT oraz wsparciem ich.
 • Oferujemy także projekty związane z analizą danych, zarządzaniem projektami, testowaniem i parametryzacją systemów.
 • Wsparcie - to departamenty wspierające funkcjonowanie Citi takie jak: HR, marketing i komunikacja, wsparcie prawne, finansowe, monitoring zgodności.

Praktyki w Citi Service Center Poland odbywają się w Warszawie i Olsztynie.

Dołącz do nas