Raport Roczny 2013
Przeczytaj list podsumowujący 2013
Transformacja dla innowacji - Bankowy Ekosystem Smart - nowoczesne placówki bankowe
Rekordowy skonsolidowany zysk netto od debiutu na GPW (mln zł)
Rosnące wolumeny biznesowe
99,9% zysk na dywidendę